Duracon® BC

Duracon® BC är en fogfri akrylbaserad golvbeläggning där olika grader av halkskydd kan erhållas.

Duracon® BC är ett golvbeläggningssystem för golv där lätt till medium belastning förekommer vad beträffar mekanisk påfrestning och där kemikalier handhas. Installeras i miljöer såsom bagerier, bryggerier, storkök och i processindustrin om slitaget inte är alltför stort.

Oftast görs infällningar i Duracon® BC systemet med Duracon® BC HR där det förekommer hetvatten.

Fördelar:

 • Snabb installation.
 • Fogfri yta
 • Lätt att städa och underhålla
 • Slitstark yta
 • God kemikalieresistens
 • Olika grader på halkskydd kan erhållas

Tekniska Zonen:

Letar du efter mer teknisk information? Titta då under den Dokumentation. Där hittar du den aktuella informationen om Duracon® BC

Färgerna kan avvika något från verkligheten. För att få ett rättvisande kulörprov eller vid önskemål om specialfärg, kontakta vår kundservice.

Färger:

 • Blue 5200 7200
 • Green 5300 7300
 • Grey 5100 7100
 • Grey 5120 7120
 • Grey 5600 7600
 • Grey 5770 7770
 • Grey 61 7 8
 • Red 5500 7500
 • Yello 5400 7400
 • Yellow 51 7 8

Se hur denna webbplats använder cookies och läs vår sekretesspolicy här.