Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård

För bättre hälso- och sjukvårdsmiljöer

Ett hygieniskt golvsystem är ett av sjukhusens verktyg för att bekämpa sjukdom och garantera en ren, bakteriefri och hälsosam miljö för både personal och patienter.

Allt från hygieniska golvbeläggningar i patientavdelningar och operationssalar till dekorativa golvbeläggningar som utmärker sig i apotek, foajéer och receptionsområden - vi har ett sortiment av golvbeläggningar som är anpassade efter behoven i den hektiska hälso- och sjukvårdssektorn.

Vi har dessutom ett specialiserat golvsystem med snabba härdningsegenskaper, Duracon®, utformat för att användas på sjukhus, kliniker eller mottagningar. Duracon® ersätter undermåliga golv med en snabb installation för att minimera avbrott i sjukhusarbetet och sjukvård med dygnetruntservice.

Vi levererar anpassade golvbeläggningar till:

  • Operationssalar
  • Patientavdelningar
  • Röntgenrum
  • Korridorer
  • Receptioner
  • Apotek
  • Kök
  • Parkeringsområden
  • Maskinrum

Flowcrete Sweden har golvlösningen som passar just dina behov; allt från industrigolv till butiksgolv.

Exempel på beläggningar för hälso- och sjukvård
Peran SL | Peran ESD SL | Flowshield LXP | Peran Comfort | Peran CHD

Se hur denna webbplats använder cookies och läs vår sekretesspolicy här.