Gör dig redo för vintern. Flowcrete ger dig tips för golvläggning.

 • Vintertips från Flowcrete

Gör dig redo för vintern. Flowcrete ger dig tips för golvläggning.

05 jan 2021

Vinter i Sverige innebär ofta minusgrader och nederbörd i någon form. Det innebär att utförande av härdplastbeläggningar utomhus i regel inte är möjligt. Men det kan också medföra problem med installationer inomhus. Kanske främst i nybyggnation men även i befintliga byggnader. Det blir ofta kalla golv vid entréer, slussar och nära portar.

De vanligaste problemen är ofta i nybyggnationer där uppvärmningen ofta är undermålig. Ibland ska golvinstallationen ske innan huset är tätt. Låga temperaturer och kalla golv påverkar våra material och kan i samband med hög luftfuktighet även försämra vidhäftningen.

Som vanligt bör man alltid hålla koll på daggpunkten. Innan installation, kolla alltid: 

 • Temperatur i luften
 • Temperatur i underlaget
 • Luftfuktigheten
 • Underlaget ska alltid ha en temperatur som är minst 3 grader över daggpunkten

För att förhindra problem vid installationen i kalla lokaler så är det vanligt att använda sig av någon form av extern tillfällig uppvärmning. Ofta i form av värmefläktar.

Tänk på att det behövs ofta mer än en fläkt och de måste sättas på i god tid innan installationen för att få någon temperaturhöjning i underlaget. I regel bör värmefläktarna vara på minst en vecka i förväg.

Det är en fördel att rikta fläktarnas varmluftsflöde mot golvytan för att kunna skapa en temperaturhöjning i underlaget. Men i god tid innan installationen ska luftflödet riktas om uppåt så att inget luftflöde sker mot golvytan vid installationen.

Om lokalen behöver värmas upp innan installationen. Tänk på:

 • Beräkna fläktarnas effekt och antal utifrån lokalen och temperaturen. Behövs ofta mer än en fläkt.
 • Ställ ut dem i god tid innan installationen
 • Rikta dem gärna mot golvytan och flytta runt dem i lokalen för att uppnå en jämn temperatur i hela underlaget. En tumregel för idealiskt temperaturspann är mellan 15-25o C
 • Kom ihåg att rikta om fläktarna så att de inte blåser mot golvet vid installationen. Gör detta i god tid innan installationen 
 • Se till att allt material lagras i torra varma lokaler och inte är nedkylt vid installationen

Rekommendationer för våra olika produktgrupper vid installation i låga temperaturer

Duracon - Den perfekta lösningen för den kalla årstiden

Duracon heter våra golvsystem uppbyggda av akrylplast. Det är en akrylplast framtagen för golvsystem som består av MMA (Metylmetakrylat). Denna plast påverkas endast lite av låga temperaturer och det går mycket bra att installera Duracon golvsystem vid mycket låga temperaturer, ända ner till 0o C. 

Tänk bara på att ju lägre temperatur desto mer katalysator(härdare) går det åt. Glöm inte att kolla daggpunkten.

Det går till och med att installera Duracon golvsystem i minusgrader om man tillsätter en accelerator.
Fördelar med Duracon:

 • Påverkas mycket lite av låga temperaturer och kan installeras ända ner till 0oC. Kan även installeras i minusgrader om accelerator används
 • Snabb installation och mycket snabb härdning, är fullt uthärdad efter 2 timmar vid 20o C
 • Finns som flexibelt membran
 • Fogfri, hygienisk och dekorativ
 • God städbarhet
 • Slitstark

Den absolut största nackdelen med Duracon och all akrylplast avsedd för golvbeläggning(MMA) är den mycket intensiva lukten.

Här måste man ofta jobba med evakueringsfläktar och andra åtgärder för att förhindra spridning av lukten till intilliggande lokaler och verksamheter.

 

Epoxi-system under den kalla årstiden

Våra epoxisystem utgör vår största produktgrupp med allt ifrån dekorativa Terrazzogolv till avledande ESD-golv. Däremellan återfinns mängder av anpassningsbara system.

Allt från enklare målningsbehandlingar till tjockare beläggningar för tuffa miljöer inom industrisektorn.

Alla epoxisystem påverkas av låga temperaturer. Viskositeten förändras och de blir sega och tröga att applicera. Märks mycket tydligt på de självutjämnande systemen som flyter ut sämre. Även avluftningen blir sämre.

De vattenburna målningssystemen är särskilt känsliga för kalla undergolv då vattnet kan få svårt att avgå vilket kan ge en matt och mindre smutstålig yta. Håll koll på daggpunkten.

Vid installation av epoxisystem bör man ha minst 15o C i luft och underlag. Absoluta nedre gräns för underlaget är 10o C . Glöm inte att härdningstiden förlängs kraftigt av låga temperaturer för alla epoxisystem. 

Det innebära att golvet måste ligga och härda längre innan det kan tas i bruk. Kanske 1–2 dygn längre än vid normalt inomhusklimat, 20oC.
Fördelar med Epoxi-system:

 • Den största och vanligaste produktgruppen för Fogfria golv
 • Finns system från enkla målningsbehandlingar till avancerade system för ESD golv
 • Fogfri, hygienisk och dekorativ
 • Slitstark
 • God städbarhet

Men kom ihåg att epoxiprodukter förändras kraftigt av sjunkande temperatur. Blir svårarbetade med försämrat utflyt och avluftning. I regel så ökar dessutom materialförbrukningen av låga temperaturer. 


PU-system under den kalla årstiden

Våra PU-system är en växande produktgrupp och kännetecknas främst av sina flexibla egenskaper. PU som är en förkortning av Polyuretan är den härdplast som kan 
varieras mest i fråga om hårdhet. Kan modifieras till allt från hård till mycket flexibel.  De flexibla egenskaperna gör att vi ofta hittar PU i både membran och fog produkter.

Här kan vi även skapa mjuka tysta golv för den publika sektorn. Vi kommer under våren att lansera ett stegljudsdämpande system uppbyggt med mjuk polyuretan som ger en stegljudsreduktion på 16 dB.

PU beter sig som epoxiprodukterna och påverkas mycket av sjunkande temperatur.  Vi rekommenderar en minimumtemperatur på 15o C i luft och underlag. Aldrig under 10o C i underlaget. I vissa fall är 12o C nedre gräns. Se våra Produktblad.
Glöm inte att härdtiden förlängs kraftigt vid låga temperaturer. Dessutom ökar i regel materialförbrukningen. Precis som för epoxisystemen. Fördelar med PU-system:

 • Kan varieras mest av alla system i hårdhet. Allt från hård till mycket flexibel
 • Flexibelt membran
 • Stegljudsdämpande
 • Fogfri, hygienisk och dekorativ
 • God städbarhet
 • Slitstarkt

För att undvika fria Isocyanater i möjligaste mån och skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är vår strävan att tillhandahålla PU-system med endast prepolymeriserade Isocyanater. 


PU-Cement-system under den kalla årstiden

Flowcrete har tre olika system med PU-Cement som är en blandning av bland annat polyuretan och cement. Detta är system som framförallt används inom livsmedelsindustrin och i våta miljöer.

Beläggningen utmärker sig genom sina goda termiska egenskaper och klarar tuff belastning av hetvatten. Har även god kemikaliebeständighet.

Här är också temperaturen viktig vid appliceringen. Vi rekommenderar minimum 15C i luft och underlag och aldrig under 12o C. Tänk på att cement är känsligt för fukt. Förvara alltid PU-cement i torra uppvärmda lokaler. Fördelar med PU-Cement system:

 • Klarar höga belastningar av hetvatten, i tjockare skikt(9mm.) över 100o C (ånga)
 • God kemikaliebeständighet
 • Slitstark med god halksäkerhet i våta miljöer

PU-Cement är en funktionsbeläggning men ändock relativ dekorativ och finns i flera färger och utföranden.

 

Flowchem funktionsbeläggningar under den kalla årstiden

Dessa beläggningar av Vinylesterplast går under namnet Flowchem hos oss och är en ren funktionsbeläggning. Används i princip uteslutande för sin fantastiska motståndsförmåga mot kemikalier och klarar de flesta syror och baser.

Används inom kem och processindustrin för att skydda t.ex. betongytor mot kemisk påverkan från aggressiva kemikalier.

Materialet i sig förändras lite mindre än epoxi och polyuretan vid låga temperaturer men vi rekommenderar ändock en lägsta temperatur om 15o C. i luft och underlag. Aldrig under 10o C i underlaget.

Vinylesterplast innehåller lösningsmedel och ska hanteras därefter.

Fördelar med Flowchem funktionsbeläggningar:

 • Mycket hög motståndsförmåga mot kemikalier
 • God termisk motståndsförmåga

Flowchem är en ren funktionsbeläggning och är på intet sätt framtagen för att vara särskilt dekorativ.

 

Sammanfattning

Var förberedd för vinter och ha koll på:

 • Temperaturen i luft och underlag
 • Luftfuktigheten och daggpunkten
 • Sätt på extravärme i god tid och håll materialet varmt.

Kom ihåg att i Sverige blir det vinter varje år. Den är återkommande. Med hopp om ett lyckosamt 2021 med fortsatt goda samarbeten.

Göran Nyman,
Försäljningsdirektör Flowcrete, CPG Sweden

 

SLUTET

Uppskattade du detta inlägg? Klicka nedan för att dela med ditt nätverk:

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv

Håll dig uppdaterad