Hälso- och sjukvård

 • Hälso- och sjukvård
 • Hälso- och sjukvård
 • Hälso- och sjukvård

Ett hygieniskt golvsystem är ett av sjukhusens verktyg för att bekämpa sjukdom och garantera en ren, bakteriefri och hälsosam miljö för både personal och patienter.

Allt från hygieniska golvbeläggningar i patientavdelningar och operationssalar till dekorativa golvbeläggningar som utmärker sig i apotek, foajéer och receptionsområden - vi har ett sortiment av golvbeläggningar som är anpassade efter behoven i den hektiska hälso- och sjukvårdssektorn.

Vi har dessutom ett specialiserat golvsystem med snabba härdningsegenskaper, Duracon®, utformat för att användas på sjukhus, kliniker eller mottagningar. Duracon® ersätter undermåliga golv med en snabb installation för att minimera avbrott i sjukhusarbetet och sjukvård med dygnet runt service..

Vi levererar anpassade golvbeläggningar till:
 • Operationssalar
 • Patientavdelningar
 • Röntgenrum
 • Korridorer
 • Receptioner
 • Apotek
 • Kök
 • Parkeringsgarage
 • Maskinrum

Flowcrete Sweden har golvlösningen som passar just dina behov; allt från industrigolv till butiksgolv.

Rekommenderade system

Flowcrete Sweden föreslår följande system …

Håll dig uppdaterad