Integritetspolicy

Flowcrete Nordic

Integritetsmeddelande

För de syften som gäller för tillämpliga dataskydds- och integritetslagar, anses, Flowcrete Nordic (”företaget””oss””vi”) vara ”personuppgiftsansvarig” för de personuppgifter som vi samlar in, använder och hanterar i enlighet med det här integritetsmeddelandet (”meddelandet”).

Företaget är en del av en multinationell koncern av olika partnerbolag som har databaser i olika länder. Vissa drivs av partnerbolag och vissa av dem drivs av tredjeparter å företagets och dess partnerbolags vägnar.

Det är viktigt för oss att skydda din integritet. Vi har åtagit oss att skydda alla personuppgifter som lämnas ut till oss, oavsett om de rör privatpersoner som vi gör affärer med, besökare, användare av våra webbplatser eller annat.  Personuppgifter är information som relaterar till en identifierad eller identifierbar levande person och som identifierar den privatpersonen antingen direkt via namn, adress eller e-postadress eller indirekt såsom via IP-adressen, telefonnumret, åldersintervall, osv.  Personuppgifter kommer in genom användningsspårning eller när du frivilligt utlämnar sådana uppgifter till oss. Det kan exempelvis vara genom att fylla i ett formulär på webbplatsen.

Det här meddelandet förklarar vilken typ av personuppgifter och andra uppgifter vi samlar in, både på den här webbplatsen och i andra fall, hur vi kan komma att använda och hantera dem och de rättigheter du har i relation till dina personuppgifter. Innan du utlämnar några personuppgifter till oss eller surfar in på vår webbplats, bör du läsa igenom det här meddelandet i sin helhet och se till att du känner dig bekväm med våra integritetspraxisar.

Observera att vår webbplats kan komma att innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa tredjepartswebbplatser är inte föremål för det här meddelandet och vi rekommenderar att du kontrollerar integritets- och säkerhetspolicyerna för varje webbplats som du besöker. Vi ansvarar enbart för integriteten och säkerheten för de uppgifter som vi samlar in och vi har inte någon kontroll över de åtgärder som utförs av någon tredjepartsleverantör i relation till dina personuppgifter.

Läs ordlistan nedan för att få en förklaring av de termer som omfattas av här meddelandet.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Företaget samlar in personuppgifter från ett stort antal privatpersoner i för att utföra sina affärsverksamheter, inklusive:

 • Medarbetare:
 • representanter eller andra leverantörer, kunder och andra affärskontakter;
 • entreprenörer;
 • användare av vår webbplats; 
 • konsumenter;
 • privatpersoner som har kontakt med oss genom andra medel; och
 • jobbsökanden.
Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi får in dina personuppgifter som du frivilligt och medvetet lämnar ut till oss både i online- och offlinesammanhang. Vi samlar exempelvis in personuppgifter om dig när du:

 • besöker vår webbplats och/eller fyller i ett av våra webbformulär (t.ex. tjänsten ”Fråga experten”);
 • kontaktar våra kundtjänstcenter eller begär uppgifter från oss på annat något sätt;
 • besöker våra anläggningar;
 • skickar in en beställning till oss;
 • ger oss dina kontaktuppgifter via ditt visitkort eller på annat sätt;
 • fyller i en undersökning;
 • kommunicerar med oss via sociala nätverkssidor, tredjepartsappar eller liknande teknologier;
 • besöker en av våra mässmontrar på en mässa;

Vi kan även komma att samla in uppgifter som vi får in av tredjepartskällor, t.ex. i relation till din användning av andra webbplatser som vi driver och från relaterade tredjeparter, såsom underentreprenörer.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Företaget kan komma att samla in en rad olika personuppgifter om dig, såsom ditt namn, kön, jobbtitel, fotografisk identifikation, e-postadress, telefonnummer, hem- eller verksamhetsadress och andra kontaktuppgifter, detaljer av dina intressen, kommunikationer med dig (inklusive information gällande samtal eller möten) och finansiella uppgifter och betalningsuppgifter.

När du använder vår webbplats samlar vi in vissa standarduppgifter som skickas av din webbläsare till vår sida. Detta inkluderar tekniska uppgifter, såsom din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, språk, tidsinställningar, tidszonsinställningar, åtkomsttider och alla hänvisande webbplatsadresser.

Syftena som vi har för att behandla dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften:

 • för att tillhandahålla dig information om, och uppfylla dina begäranden för produkter och tjänster;
 • för att besvara dina frågor;
 • för att utföra en undersökning eller reklamkampanj;
 • för att kontakta dig om förbättrade produkter eller produktanvändning;
 • för att tillhandahålla dig vårt nyhetsbrev;
 • för att e-posta dig;
 • för att tillåta dig att delta i onlinesupport eller tjänsten ”Fråga experten”;
 • för att meddela dig om eventuella ändringar av våra tjänster och att tillhandahålla dig information gällande liknande varor och tjänster som kan vara av intresse för dig:
 • för att administrera och hantera garantier; 
 • för att kommunicera med dig och tredjepartskontakter;
 • för att aktivera ditt deltagande i kampanjer, utlottningar eller dina samtycken;
 • för att administrera vår webbplats och hjälpa till att förbättra våra produkter och tjänster;
 • för att låta dig rapportera problem med vår webbplats;
 • för att utföra statistikanalyser i relation till användningen av vår webbplats;
 • för att efterleva tillämpliga lagar och förordningar; och
 • andra affärsrelaterade syften, inklusive att förhandla fram, sluta och uppfylla avtal, hantera konton och register, anpassa licensierat innehåll (såsom anges i webbplatsens Användarvillkor), stödja företagets aktiviteter för sociala ansvarstagande, rättsliga, regulatoriska och interna utredningar, allmänna affärssyften och administrering av skulder.

Observera att du inte kan kommunicera med oss genom ”Kontakta” eller supportlänkarna på webbplatsen eller via e-postmeddelandet utan att tillhandahålla några personuppgifter.  Om du kontaktar oss eller våra tjänsteleverantörer, kommer en inspelning av den sessionen eller en kopia av din korrespondens att lagras av oss.

Rekrytering

När du ansöker om ett jobb via vår webbplats eller på annat sätt, kommer vi att samla in ytterligare mera specifika personuppgifter om dig, såsom dina kvalifikationer, din karriärhistorik, tredjepartsreferenser och intervjuanteckningar. Vi kan även komma att be dig om andra uppgifter, exempelvis dina intressen och de typer av jobb som du är intresserad av. Alla personuppgifter som du lämnar ut till oss i relation till en ledig tjänst kommer att behandlas i enlighet med det här meddelandet.

Den rättsliga grunden för företagets behandling av dina personuppgifter

För att kunna efterleva tillämpliga dataskyddslagar, måste företaget ange sin rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter. I enlighet med de syften för vilka vi samlar in och använder dina personuppgifter, såsom anges ovan, är den rättsliga grunden för företagets behandling av dina personuppgifter normalt såsom följer:

 • ditt samtycke;
 • för att uppfylla ett avtal som vi har med dig eller någon annan privatperson;
 • Företagets eller våra tredjeparters legitima intressen (t.ex. i att upprätthålla och främja vår verksamhet genom att tillhandahålla feedbackalternativ till kunderna); eller
 • efterlevnad av våra rättsliga förpliktelser.
Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi är en del av en multinationell koncern av olika partnerbolag som har databaser i olika länder. Vissa drivs av partnerbolag och vissa av dem drivs av tredjeparter å företagets och dess partnerbolags vägnar.  Vi kan komma att överföra dina uppgifter eller fler sådana databaser utanför ditt bosättningsland, potentiellt till länder som kanske inte har en lämplig skyddsnivå för att skydda dina personuppgifter om man jämför med den nivå som finns i ditt land.  Företaget och dess partnerbolag har dock skapat kontroller såsom krävs enligt tillämplig lag för att skydda egendom, och överföring, av personuppgifter.  Följande är exempel på hur och varför dina personuppgifter kan komma att delas:

Företaget kan komma att dela dina personuppgifter med personer inom vårt moderbolag, våra dotterbolag och partnerbolag som har ett ”behov” av att känna till uppgifterna för affärs- eller rättsliga syften. Det kan exempelvis vara för att utföra en administrativ funktion såsom att behandla en faktura eller för att besvara en fråga som du har skickat till den relevanta avdelningen/det relevanta dotterbolaget.

Vi kan komma att utlämna dina personuppgifter till tredjeparter, inklusive till myndigheter, företagsrådgivare, leverantörer av IT-tjänster och tredjeparter som har anlitats av företaget eller dess partnerbolag i syfte att tillhandahålla de tjänster som har begärts av dig; för att skydda eventuella immateriella rättigheter i något material som visas på eller som på annat sätt finns tillgänglig från företagets webbplats; i syfte att söka rättslig eller annan professionell rådgivning; för att besvara en rättslig förfrågan eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse; eller för att verkställa Användarvillkoren för företagets webbplats.

Vi kan komma att utlämna dina personuppgifter till tredjeparter i de fall där vi säljer, köper eller slår samman någon verksamhet eller tillgång, inklusive till den potentiella säljaren eller köparen av sådan/sådana verksamhet/tillgångar.

Med ditt samtycke, kan vi komma att utlämna dina personuppgifter till tredjeparter som tillhandahåller produkter som kan vara av intresse för dig. Dessa företag kan sedan kontakta dig direkt med produkt- eller proverbjudanden, anpassade erbjudanden och information eller för att be dig om din feedback gällande produkter och program som kan vara av intresse för dig.

Eftersom företaget bedriver verksamhet globalt, och i enlighet med det som tidigare har förklarats, kan vi komma att dela de personuppgifter som du skickar in till oss med något partnerföretag någonstans i världen. Dessa entiteter måste hålla sekretessen för dina uppgifter och begränsas från att använda dem för något annat syfte än för de syften som anges i det här meddelandet.

Vi kan besluta om att låta användare dela kommentarer, publiceringar, recensioner och andra uppgifter. Om du väljer att skicka sådana uppgifter till oss, kommer de uppgifter som du skickar in att vara tillgängliga för allmänheten. De uppgifter som du anger i dessa områden kan komma att läsas, samlas in och användas av andra som har åtkomst till dem.

Våra medarbetare kan använda privata enheter för att få åtkomst till våra system som innehåller dina personuppgifter. Dessa  personuppgifter kan således komma att överföras genom eller till tjänsteleverantörer som exempelvis har kontrakt med våra medarbetare för mobildata.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter för att kunna efterleva ett domstolsbeslut, en lag eller rättslig process, inklusive för att besvara en begäran från en myndighet eller från en tillsynsmyndighet.  Utlämnande kan även krävas om vi har anledning att tro att utlämnande krävs för att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder för att verkställa någon av företagets rättigheter, inklusive gentemot dig eller en tredjepart, för att inte ha betalat för tjänsten eller för en överträdelse av något avtal med oss.  Vi kan komma att dela dina personuppgifter för att skydda säkerheten hos företaget, våra kunder och andra eller för att undvika skada eller störning av dina rättigheter eller din egendom, eller rättigheter och egendom som tillhör andra personuppgiftsbiträden eller någon annan som skulle kunna skadas av sådana aktiviteter.

Överföring av personuppgifter

Observera att alla personer som företaget kan komma att lämna ut dina personuppgifter till under det här meddelandet, kan befinna sig i ett land som inte är ditt bosättningsland och att ett sådant land kan tillhandahålla en lägre nivå av dataskydd än den som krävs i ditt eget land. Genom att samtycka till det här meddelandet, godkänner du överföring av dina personuppgifter till ett land som inte är ditt bosättningsland.

Såsom anges ovan, närhelst vi överför personuppgifter över gränserna, vidtar vi de rättsliga åtgärder som krävs för att garantera att ett rimligt skydd finns på plats för att skydda dina personuppgifter och för att se till att de behandlas i enlighet med det här meddelandet. Om du befinner dig inom EES eller i Storbritannien, kan du be om en kopia av de skyddsåtgärder som vi har infört för att skydda dina personuppgifter och integritetsrättigheter genom att använda e-postadressen som anges nedan.

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst, förstörelse, missbruk, ändring eller utlämnande.

Lagring av uppgifter

Vi vill lagra dina personuppgifter så länge vi behöver dem för de syften som anges ovan, så den här perioden kan variera beroende på dina interaktioner med oss. Om du exempelvis har gjort ett köp med oss, kommer vi att lagra uppgifter om ditt köp under den period som krävs för fakturerings-, skatte- och garantisyften. Vi kan även komma att behålla en kopia av din korrespondens med oss (t.ex. om du vill göra en reklamation om en produkt) så länge det krävs för att skydda oss från ett rättsligt anspråk. Då vi inte längre behöver lagra dina uppgifter kommer vi att radera dem. Observera att vi kommer att spara din e-postadress om du avregistrerar dig från våra marknadsföringskommunikationer för att garantera att vi inte skickar ut framtida e-postmeddelanden till dig.

Dina rättigheter

Tillämpliga dataskyddslagar ger rättigheter till privatpersoner när det gäller de personuppgifter som organisationerna har om dem.  Om du vill:

 • begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig; eller
 • begära att vi ändrar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter,

skicka en skriftlig begäran till marketing@flowcrete.com.

Om du bestämmer att du inte vill motta kommersiella kommunikationer från oss, varken via e-post, telefon eller post, kan du avregistrera dig från att motta sådana kommunikationer genom att klicka på ”avregistreringslänken” som finns längst ned i dessa kommersiella e-postutskick och uppdatera dina preferenser eller genom att kontakta oss på marketing@flowcrete.com.

Åtkomst till och korrigering av dina uppgifter

Det är väldigt viktigt att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade.  Felaktiga uppgifter eller uppgifter som inte är kompletta kan påverka vår möjlighet att tillhandahålla relevanta tjänster till dig.  Informera oss om alla eventuella ändringar som kan komma att krävas för dina personuppgifter via vårt ”Kontakta oss”-formulär.

Barn

Den här webbplatsen är inte avsedd för barn och vi kommer inte medvetet att behandla uppgifter om barn under tretton (13) år utan samtycke från deras föräldrar eller vårdnadshavare.  I de fall där sådana uppgifter samlas in, skulle det vara helt oavsiktligt.

Ändringar av detta meddelande

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra det här meddelandet genom att publicera den reviderade versionen av meddelandet på vår webbplats. Det är ditt ansvar att läsa meddelandet varje gång du skickar in uppgifter till oss eller lägger en order.

Icke-personliga uppgifter och cookies

Icke-personliga uppgifter

Icke-personliga uppgifter är uppgifter som rör dig men som varken direkt eller indirekt identifierar dig som en privatperson, såsom din webbläsartyp, URL:en för den tidigare webbplatsen du besökte, din internetanslutning, utrustningen du använder för att få åtkomst till webbplatsen, osv.  Företag kan direkt eller indirekt genom tredjeparter automatiskt samla in vissa typer av icke-personliga uppgifter från dig när du använder webbplatsen. Vi kan även komma att samla in icke-personliga uppgifter som du frivilligt tillhandahåller, såsom uppgifter som inkluderas i svar på en enkät eller undersökning.

Vi kan dela icke-personliga uppgifter med andra tredjeparter som kanske inte beskrivs ovan. När vi gör det kommer vi att sammanställa eller avidentifiera de uppgifterna så att en tredjepart inte skulle kunna länka uppgifterna till dig, din dator eller din enhet. Sammanställning innebär att vi kombinerar icke-personliga uppgifter för flera privatpersoner så att uppgifterna inte relaterar till någon särskild person. Avidentifiera innebär att vi försöker att ta bort eller ändra vissa delar av uppgifterna som kan användas för att koppla uppgifter till en viss person.

Förutom eventuella personuppgifter som företaget kan samla in från dig i enlighet med det som beskrivs i det här meddelandet, kommer allt/all/alla material, information eller andra kommunikationer som du överför, laddar upp eller publicerar på webbplatsen eller e-postar till företaget (”kommunikationer”) att anses vara uppgifter som inte är sekretessbelagda eller någon företagsegendom.  Företaget kommer inte att ha någon skyldighet i att bevara sekretessen eller att undvika att utlämna dessa kommunikationer.  Företaget har inget ansvar för och kommer att vara fri att kopiera, utlämna, distribuera, införa och på annat sätt använda de kommunikationer och alla data, bilder, ljud, tester, produktidéer, förslag eller förbättringar, samt allt som finns inbäddat däri, för alla eventuella kommersiella och/eller icke-kommersiella syften.

Cookies

Generellt sett, kan du besöka webbplatsen utan att berätta för företaget vem du är eller lämna ut personuppgifter om dig.   Företaget och de företag som tillhandahåller tjänster till eller å företagets vägnar kan använda olika teknologier, såsom cookies och webb beacons (1 x 1 pixlar) för att samla in icke-personliga uppgifter som ett resultat av ditt besök. Vi kommer uttryckligen att be om ditt samtycke till användning av cookies på vår webbplats.  Cookies används för att samla in generella uppgifter och för uppgifter om statistik.  Du kan kontrollera användningen av cookies i din webbläsare (besök www.aboutcookies.org för ytterligare information). Om du väljer bort användning av cookies kan det dock begränsa din användning av vissa delar av eller hela vår webbplats.  Utöver att använda cookies, använder vi Google Analytics för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra rörelser runt om på webbplatsen och samla in demografiska uppgifter om vår användarbas som helhet.  För att avregistrera spårning genom Google Analytics över alla webbplatser, besök http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. De kan även använda och utlämna icke-personliga uppgifter som härrör från våra reklamkampanjer för rapporteringssystem, för schemaläggning och optimering av innehållspubliceringar och, självklart, om de måste göra det i enlighet med tillämplig lag. Företaget kan använda alla eventuella uppgifter som har samlats in genom webbplatsen för rättsliga syften, inklusive men utan begränsning, i syfte att utveckla, använda och tillgängliggöra (utan kostnad eller gratis) sammanställda uppgifter om trender, produkter, säkerhets-/integritetsmönster och undersökningar, intern uppgiftslagring och -rapportering, mätning och rapportering av lärande, prestanda och andra statiska uppgifter gällande någon del av webbplatsen. Som undantag kommer företaget inte att rapportera sammanställda uppgifter på ett sätt som rimligen låter sådana uppgifter identifiera någon användare.

Sociala medie-funktioner

Vår webbplats kan även komma att inkludera social medie-funktioner eller funktioner för att identifiera potentiella kunder, såsom knappar till Facebook eller Twitter och widgetar, såsom Dela-knappen.  Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och placera ut cookies för att göra att funktionen fungerar korrekt.  Sociala medier och funktioner för att identifiera potentiella kunder och widgetar kan komma att hostas av en tredjepart.  Dina interaktioner med dessa funktioner och widgetar styrs av den integritetspolicy som gäller för företaget som tillhandahåller dessa funktioner och widgetar.

Frågor och reklamationer

Om du har någon fråga eller om du vill göra en reklamation om hur företaget har använt dina personuppgifter, bör du först kontakta företaget skriftligen genom att använda marketing@flowcrete.com.

Om du inte är nöjd med företagets behandling av din reklamation eller ditt klagomål kan du eskalera detta till din nationella dataskyddsmyndighet.

Senast reviderad: maj 2018

Ordlista
Personuppgiftsansvarig En part som fastställer syftet och medlen för databehandlingen.
Dataskyddsmyndighet Den relevanta tillsynsmyndigheten med ansvar för integritets- eller dataskyddsfrågor i företagets och/eller partnerföretagets jurisdiktion.
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") EES inkluderar alla EU-medlemsländer samt Island, Liechtenstein och Norge.
Personuppgifter Uppgifter som är relaterade till en identifierad eller identifierbar privatperson (t.ex. uppgifter om företagets medarbetare, entreprenörer, sökanden, leverantörers och återförsäljares anställda, kunder, patienter som använder våra produkter och privatpersoner som kan komma att använda våra webbplatser eller servicecenter).  Det inkluderar namn, adresser, e-postmeddelanden, jobbansökningar, användarens kontouppgifter och korrespondens. Personuppgifter kan även inkludera webbläsaruppgifter (t.ex. uppgifter relaterade till en viss cookie) och IP-adresser, när sådana uppgifter kan länkas till en privatperson.
Behandling Att göra någonting med personuppgifterna. Det inkluderar att samla in, lagra, få åtkomst till uppgifterna, sammanställa dem med andra uppgifter, dela dem med en tredjepart och även radering av uppgifterna.

Senast reviderad: maj 2018

Senast reviderad: maj 2018

Håll dig uppdaterad