Flowcrete blir en del av Construction Products Group Europe

Flowcrete blir en del av Construction Products Group Europe

21 apr 2020

Produktvarumärket Flowcrete blir nu en del av den nya divisionen CPG Construction Products Group Europe, som samtidigt lanserar en ny identitet. Förändringen innebär att sälj- och marknadsavdelningen för Flowcrete nu bedrivs under CPG Europe. Kontaktpersonerna är fortfarande desamma. 

Under det nylanserade paraplyvarumärket finns en grupp starka produktvarumärken som 2019 gick ihop. Tillsammans har man skapat ett marknadsledande erbjudande som förenklar byggandet från golv till tak.

CPG Europe är en regional division av RPM International Inc. Divisionen är ett nytt paraply för flera europeiska varumärken för byggprodukter, inklusive illbruck, Flowcrete, Nullifire, Tremco, Vandex och Dryvit.

Över hela kontinenten tillverkar CPG Europe högpresterande byggnadsmaterial för att möta de komplexa kraven i dagens byggbransch. Varumärkena inom CPG Europe täcker en mängd olika konstruktionsbehov, allt från tätning, limning och isolering till golv, brandskydd, vattentätning och taklösningar.

För kunder som redan har en relation till och köper produkter under Flowcretevarumärket är det ”business as usual”, eftersom kontaktpersoner, produktutveckling och kvalitet förblir densamma.

På den svenska marknaden innebär förändringen också att Tremco CPG Sweden tar över Tremco illbruck AB:s organisationsnummer som kommer att marknadsföra och sälja de sex produktvarumärkena illbruck, Flowcrete, Nullifire, Tremco, Vandex och Dryvit. Det juridiska namnbytet är planerat att vara klart den 1 juni 2020. Tremco illbruck AB har fram till förändringen varit paraply till en del av varumärkena i portföljen.

Jonathan Hartmann, verkställande direktör för försäljning och marknadsföring i CPG Europe: "Våra produktspecialiteter innebär att varje varumärke är en expert inom sitt område och kan ge råd och stöd baserat på decennier av erfarenhet och modern forskning."

”CPG Europes unika kombination av varumärken innebär att vi är starkt positionerade att förse marknaden med ett partnerskap där vi är tillräckligt fokuserad för att känna till våra kompetensområden bättre än någon annan, samtidigt som vi är stora nog att erbjuda mer komplexa byggnadslösningar och leverera dem på en europeisk marknad.”

SLUTET

Uppskattade du detta inlägg? Klicka nedan för att dela med ditt nätverk:

Kontakta

För mer information ring +46 31 57 00 10 eller besök oss på webben www.flowcrete.se.

Information till redaktörer

Flowcrete är ett världsledande produktvarumärke inom fogfria golv. Varumärket marknadsförs och säljs på den skandinaviska marknaden av Tremco CPG Sweden AB och Tremco CPG Norway AS, som är en del av Construction Products Group Europe. 

Tremco CPG Sweden AB har sitt huvudkontor i Kungälv i Västra Götaland. 

Håll dig uppdaterad