Flowcrete överväger flytt av produktion

Flowcrete överväger flytt av produktion

09 apr 2020

För att anpassa verksamheten till marknadsutvecklingen i Europa överväger Flowcrete en flytt av produktionen och samtidigt en utökning av lagret i Perstorp.

Flowcrete har under en tid sett en ökad efterfrågan av produkter i hela Europa. För att fortsatt kunna serva kunderna på bästa sätt inom alla de marknader vi är verksamma, har Flowcrete inlett förhandlingar med berörda fackliga organisationer om en flytt av produktionen. Nedan redogörs för det förslag som för närvarande övervägs och kommer att förhandlas med de fackliga organisationerna.

Planerna avser en flytt av produktionen av golvprodukter, från Perstorp till våra toppmoderna produktionsanläggningar i Europa, med placering i Storbritannien och Polen, som ligger strategiskt i centrum av den europeiska marknaden. Flytten planeras vara genomförd 31 december 2020. I planerna ingår samtidigt att Perstorplagret och vår skandinaviska kundsupport utökas och anpassas, bl a med fortsatt provtillverkning i Perstorp.

Anpassningen till strategiskt placerade anläggningar skulle innebära att vi säkerställer att Flowcretes kunder kan erbjudas de bästa produkterna till konkurrenskraftiga villkor, med snabba leveranser över hela den europeiska marknaden. Lager, service- och utvecklingsfunktioner ska fortsatt bedrivas i Perstorp och Sverige. 

Lagret i Perstorp utökas

En del av den planerade anpassningen är lagret i Perstorp, som i så fall kommer att utökas och anpassas, med bemanning av Flowcrete-medarbetare som alla har god kunskap om produkter och kunder. Detta skulle innebära att vi på samma sätt som idag kan förse den skandinaviska marknaden med högkvalitativa golvprodukter.

Samma goda service-, utveckling och kundkontakter

Våra säljrepresentanter är idag viktiga kontaktpersoner för alla våra skandinaviska kunder. Efter förändringen skulle också denna organisation stå intakt och redo att fortsätta serva våra kunder. Andra service- och utvecklingsfunktioner avses också bemannas av oss i Sverige, såsom ordermottagning och produktutveckling.

Toppmodern anläggning med effektiva och optimerade lager

Flowcrete är i Sverige kända för sin höga kvalitet. Både vad gäller produktkvalitet och hög leveranssäkerhet. Med tillverkning i våra toppmoderna europeiska anläggningar kommer vi kunna säkerställa en fortsatt hög och jämn kvalitet – oavsett marknad – med snabba leveranser till såväl Skandinavien som övriga Europa.

Utöver effektivare materialflöden hade anpassningen även inneburit fördelar som minskad miljöpåverkan i form av kortare transporter – samt förbättrade möjligheter att möta våra kunders specifika behov av kundanpassade produkter, så som automatisk kulörbrytning.   

Flowcrete Sweden AB ingår i Construction Products Group Europe (CPG Europe) och ägs av det amerikanska bolaget RPM International Inc. I divisionen ingår också flera andra europeiska företag, verksamma inom kemikalietillverkning för byggindustrin, såsom Tremco-illbruck, RPM Belgien, Vandex och Dryvit.

En organisatorisk förändring är också föreslagen för överflytt av Flowcrete Swedens sälj- och marknadsavdelning till CPG, tillsammans med Tremco illbrucks organisation. Syftet är att möjliggöra effektivare samarbete mellan koncernens företag och medarbetare. Denna förändring kommer inte att medföra någon påverkan på de relationer och kontakter som våra kunder har med befintliga säljrepresentanter inom golverbjudandet.

Vid frågor, vänligen kontakta någon av följande…

Göran Nyman                                  
Sales Director Flooring                     
Construction Products Group             
Goran.nyman@flowcrete.com             
+46 70 256 61 01                                             

Mårten Dragstedt
General Manager
Construction Products Group
Marten.dragstedt@tremco-illbruck.com                                              +46 73 80 70 603

SLUTET

Uppskattade du detta inlägg? Klicka nedan för att dela med ditt nätverk:

Kontakta

För mer information ring +46 31 57 00 10 eller besök oss på webben www.flowcrete.se.

Information till redaktörer

Flowcrete är ett världsledande produktvarumärke inom fogfria golv. Varumärket marknadsförs och säljs på den skandinaviska marknaden av Tremco CPG Sweden AB och Tremco CPG Norway AS, som är en del av Construction Products Group Europe. 

Tremco CPG Sweden AB har sitt huvudkontor i Kungälv i Västra Götaland. 

Håll dig uppdaterad